Wil je meer info over de corona-maatregelen? Meer info

Voorkom absenteïsme op het werk

De opleiding geeft HR-verantwoordelijken en –medewerkers meer inzicht in de uitgebreide en complexe wetgeving op het vlak van ziekteverzuim. We geven concrete tips voor verzuimgesprekken of overleg met sociale partners. Ook ervaringen en best practices uitwisselen komt uitvoerig aan bod. Zo maken we je wegwijs in het kluwen van regels en wetten, lichten we de rol van vakbonden toe in het verzuimbeleid en leggen uit hoe je recht op privacy en beroepsgeheim verzoent met een efficiënt verzuimbeleid. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij de mogelijkheden en beperkingen van aangepast werk en wordt de controlegeneeskunde volledig doorgelicht.