Wil je meer info over de corona-maatregelen? Meer info

Praktisch bemalen – administratieve aspecten

Bij grondwaterverlaging (bemalen) komt vandaag heel wat meer kijken. Op heel wat werven leidt dit tot problemen. We stellen vast dat al te vaak te laat gestart wordt met de voorbereiding. Ook tijdens de uitvoering merken we dat er meer en meer onduidelijkheden zijn tengevolge van de toepassing van bestaande wetgeving onder toegenomen maatschappelijke druk. Finaal is ook een correcte nazorg en administratieve verwerking meer dan ooit essentieel. De opleiding is gebaseerd op praktijkervaring maar gericht op de administratieve aspecten.

VOORBEELDEN:
Voor:
– voorbeschouwing (screening)
– volledigheid van een dossier voor uitvoering?
– de interpretatie van meldings- of vergunningsakte
– omzetten naar werkinstructies/ controle
Tijdens:
– opvolging van een bemaling (monitoringsverplichtingen)
– conformiteit van een bemaling (checklists)
– troubleshooting (beknopt, EHBI (eerste hulp bij bemalingsincidenten)
Na
administratief dossier en archivering

Programma

  • Wat moet gebeuren VOOR de uitvoering
  • Wat moet gebeuren TIJDENS de uitvoering
  • Wat moet gebeuren NA de uitvoering (nazorg)