Wil je meer info over de corona-maatregelen? Meer info

Lean Plannen

Lean is een managementfilosofie gericht op het creëren van waarde voor de klant in alle bedrijfsprocessen, door eliminatie van verspillingen. De filosofie wordt gedragen door de hele organisatie via responsabilisering van de werknemers, ondersteund door het management. Een aantal lean-technieken faciliteren deze manier van denken en werken, om continue verbetering na te streven.

Eén van de lean-technieken is het lean-plannen. Hierbij stellen de betrokken bouwpartners samen de dagplanning op over een periode van enkele weken. Zij engageren zich om deze planning na te leven. Deze planning wordt meestal gevisualiseerd met post-its.
Doel:

In deze opleiding wordt de Lean-planningsmethode toegepast en wordt aangetoond hoe we de doorlooptijd van het bouwproces kunnen verkorten.

Deelnemers krijgen ook inzicht in de algemene lean-principes.

Programma

  • Spelvorm: Traditioneel bouwen
  • Uitleg “lean Plannen”
  • Spelvorm: Bouw volgens lean planning
  • Praktijkvoorbeelden: Voordelen en valkuilen