03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Flitscontroles in de land- en tuinbouwsector

Op dinsdag 24 september 2019 zal door de sociale inspectiediensten een nationale flitscontrole uitgevoerd worden in de land- en tuinbouwsector.

Deze aangekondigde flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden daarom op voorhand gepubliceerd op de website van de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst). Dit neemt echter niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststelling van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat kunnen optreden en indien nodig verbaliseren.

De gewone, onaangekondigde controles zullen uiteraard onverminderd blijven doorgaan en zware sociale fraude zal streng worden aangepakt.

De SIOD stelt een specifieke checklist voor de groene sectoren ter beschikking. Deze checklist geeft een handig overzicht van de documenten die de inspectiediensten bij een controle kunnen opvragen. De checklist is echter niet-limitatief, dit betekent dat de sociaal inspecteur het recht heeft om nog andere documenten op te vragen.

U kan hier de checklist vinden: