03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Aanmoedigingspremie voor werknemers

De Vlaamse aanmoedigingspremie bestond al om werknemers aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden. Deze werd uitgebreid naar ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien.

De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 EUR en 172 EUR en kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 30 juni 2020.

De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit deze daling blijkt en wat de arbeidsherverdelende maatregelen zijn die genomen worden.