starters
E-Prest
Boekhouddoc.
Berekeningen
Modeldocumenten

Onze Sociale Dienst werd opgericht in 1939 in de schoot van de Syndikale Kamer. Er werd al vlug een nauwe samenwerking met de Kas voor Gezinsvergoeding uit de streek Gent tot stand gebracht, gezien zij over alle gezinsgegevens van de werknemers beschikten. Het eerste bureel was gevestigd in de Kalandeberg 1 te Gent.

Om leefbaar te zijn en om de financiële last voor een normale werking te kunnen dragen werd besloten eveneens een beroep te doen op clienteel buiten de beroepsvereniging. Daaruit ontstond de noodzaak onze Sociale Dienst een rechtspersoonlijkheid te geven, welke onafhankelijk stond van alle andere instellingen, ontstaan in de schoot van de groepering en de federatie. 

Tijdens de bezetting werden wij door de bezettende macht verplicht een onafhankelijke vereniging zonder winstgevend doel op te richten. Aldus werd "SODISKA" volgens akte van 23/12/1941 samengesteld als Vereniging zonder Winstgevend Doel onder de benaming "Sociale Dienst der Syndikale Kamer van Aannemers van Oost-Vlaanderen". Bij akte op datum van 03/05/1944 werd dit aangevuld met "Sociale Dienst voor allerlei beroepen".

Hierdoor kon de Syndicale Kamer van Aannemers aan al haar leden een dienst ter beschikking stellen die hen de uitvoering verzekert van al hun sociale administratieve verplichtingen. Er werd een intensieve werking op touw gezet en het aantal leden zal bestendig aangroeien. 

Op 4 juli 1946 wordt ons secretariaat bij Ministrieel Besluit erkend onder nummer 560.

Gezien de belangrijkheid van de aangeslotenen in de streek van Aalst werd beslist daar een nevenbureel op te richten. In 1951 wordt aldus een zelfstandig bureel opgericht onder de naam "Sofiska". Echter kort daarna, in 1952, wordt reeds besloten de burelen te Gent en Aalst te splitsen. 
Vanaf 1 juli 1952 werkt het kantoor Sofiska volledig zelfstandig en los van Sodiska. 

Gedurende de volgende jaren kent Sodiska geen problemen en de werking als onafhankelijk sociaal secretariaat wordt in de beste voorwaarden doorgevoerd.

Ook vandaag nog stellen wij, mede dankzij onze jarenlange ervaring, nog steeds alles in het werk voor een vlekkeloze en klantvriendelijke personeelsadministratie.

Als partner van de lokale, regionale en nationale beroepsverenigingen van de bouwsector zijn wij op de hoogte van de nieuwste wetgeving en kan u zich verder toeleggen op uw kernactiviteiten als ondernemer.

Ondernemers in de bouwsector weten dat wij bovendien aan zeer gunstige voorwaarden instaan voor een correcte en tijdige loonberekening, accuraat juridisch advies verlenen,  en de administratieve rompslomp snel en vlot vervullen. U mag gerust zijn!

Mobiliteitspremie, weerverlet- en getrouwheidszegels, DIMONA, invullen sociale documenten, e.d.m. zijn wettelijke verplichtingen die voor onze goed opgeleide dossierbeheerders geen geheimen hebben.

website by Starring Jane