starters
E-Prest
Boekhouddoc.
Berekeningen
Modeldocumenten

Ontdek wat Accuria u kan besparen

Wat is onze toegevoegde waarde?

  • Accuria richt zich als gespecialiseerd sociaal secretariaat tot de K.M.O. in welbepaalde sectoren,
  • naast een vaste en competente dossierbeheerder bieden wij u de gewenste sociaaljuridische ondersteuning,
  • boekhoudkundig ondersteunen wij u via onze E - services waarbij de diverse documenten snel en gratis bezorgd worden,
  • alle nuttige en noodzakelijke diensten (zoals een ondernemingsloket, een kinderbijslagfonds, een arbeidsgeneeskundige dienst, een arbeidsongevallenverzekering, …) bevinden zich onder één dak.
  • uw personeelsadministratie en loonberekening worden voor u gedaan tegen een budgetteerbaar en voordelig beheer.

Help! De sociale inspectie staat voor de deur.

Op 19 november organiseerden wij samen met de Confederatie Bouw in de Lounge van het Huis van de Bouw een ontbijtsessie met als thema 'Help! De sociale inspectie staat voor de deur.’

Meester Tom Messiaen, advocaat bij de balie te Gent, partner bij het advocatenbureau Monard Law en tevens plaatsvervangend rechter in de Arbeidsrechtbank te Gent, gaf antwoord op prangende vragen zoals ‘Wat mag de inspecteur vragen?’, ‘Mag ik zwijgen?’ en ‘Hoe ver reikt mijn aansprakelijkheid?’. Hij doorspekte zijn betoog met talloze praktische tips & tricks, wat erg in de smaak viel bij de meer dan tachtig toehoorders. ‘Heel interessant’, ‘bijzonder nuttig’ en ‘to the point’ waren dan ook veel gehoorde reacties. Dat u er best aan doet grondig voorbereid te zijn op een controle, is heel duidelijk gebleken.

Accuria kan u hierbij helpen door uw onderneming aan een sociale audit te onderwerpen. Wij gaan dan na of u het arbeidsrecht correct toepast en of alle sociale documenten in orde zijn.

Interesse? Contacteer ons voor een eerste gesprek.

website by Starring Jane