starters
E-Prest
Boekhouddoc.
Berekeningen
Modeldocumenten

Dimona-aangifte is van groot belang!

Telkens een werknemer in dienst komt of de onderneming verlaat, moet dit onmiddellijk en elektronisch gemeld worden via de Dimona-aangifte aan de RSZ.

Accuria voorziet 3 mogelijkheden om deze aangifte correct te verrichten:

 • U kan als werkgever de Dimona-aangifte verrichten via de website van de sociale zekerheid:
  https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona_new/index.htm
  Vervolgens bezorgt u ons de fiche in- of uitdiensttreding, het Dimona-nummer en het ontvangstbewijsnummer.
 • U kan tevens de werknemergegevens met het dimonanummer melden via onze beveiligde module 'werknemer' onder E-Prest. De Dimona-aangifte kan ook hier uitgevoerd worden en wordt meteen aan u bevestigd.
  Enkel bij technische panne gebruikt u volgende personeelsfiches:
  Melding indiensttreding   /   Melding uitdiensttreding
 • VPN-klanten kunnen de werknemersfiche zelf creëren en de Dimona-aangifte automatisch uitvoeren.

Wanneer moet de Dimona-aangifte gebeuren?

Bij elke in- en uitdiensttreding moet er een correcte en tijdige Dimona-aangifte gebeuren. Dimona IN dient gemeld te zijn ten laatste op het ogenblik waarop de nieuwe werknemer zijn prestaties aanvat. Een Dimona OUT moet uiterlijk de eerstvolgende werkdag na het einde van de arbeidsovereenkomst gebeurd zijn. 

Indien u wenst dat wij Dimona verrichten, bezorgt u ons de werknemergegevens uiterlijk de werkdag voor de indiensttreding en dit vóór 14.00 uur. Bij uitdiensttreding dient dit te gebeuren uiterlijk de werkdag na uitdiensttreding en bij voorkeur vóór 14.00 uur. Zo garanderen wij u een tijdige aangifte.

Vanaf 1 januari 2003 is de Dimona-aangifte verplicht voor de meeste sectoren.

Voorziene sancties

Een inbreuk op de Dimona-verplichting behoort tot de zwaarste sancties uit het sociaal strafrecht (niveau 4).

Het ontbreken van een (tijdige) aangifte wordt bestraft met een geldboete die kan oplopen tot 36.000 EUR strafrechtelijk en 18.000 EUR administratief. Tevens wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Wanneer de inbreuk wetens en willens is gepleegd, kan de rechter bovendien een exploitatie- of beroepsverbod of een bedrijfssluiting opleggen.

website by Starring Jane