starters
E-Prest
Boekhouddoc.
Berekeningen
Modeldocumenten

VPN-klanten

U communiceert met Accuria van op uw eigen PC via internet door u aan te melden op ons VPN-systeem. U krijgt hiervoor een strikt persoonlijke gebruikersnaam en een paswoord.

VPN maakt gebruik van de terminal server technologie van Microsoft. Op deze manier werkt u met ons softwarepakket dat u helpt bij het beheer van uw loonadministratie. U heeft directe toegang tot alle loongegevens. U kan op een gebruiksvriendelijke en eenvoudige manier alle gegevens op werknemersniveau (o.m. loongegevens, ziektedagen, verlofdagen, DIMONA) consulteren en aanpassen, nieuwe werknemers toevoegen, statistieken en lijsten opvragen, indiensttredingen doorgeven etc. Kortom, u kan alle werknemersgegevens zelf beheren op elk moment van de dag, wanneer het voor u past.

De basisverwerking gebeurt in vier stappen:

  1. in het voorgesteld uurrooster van uw werknemers brengt u de wijzigingen aan die zich in de praktijk hebben voorgedaan in de afgelopen loonperiode;
  2. u verwittigt Accuria dat de lonen mogen berekend worden;
  3. uw dossierbeheerder controleert de gegevens, berekent de lonen en maakt alle nodige documenten aan. Accuria zorgt eveneens voor de nodige aangiften tegenover overheidsinstanties;
  4. de loonoutput wordt u volgens de gemaakte afspraken bezorgd en de verwerkte gegevens zijn nadien consulteerbaar van op uw eigen computer.

Security!

Paswoorden beschermen de toegang tot VPN. Extra paswoorden kunnen specifieke deelgegevens afschermen voor bepaalde gebruikers. De gegevens worden versleuteld om ze onleesbaar te maken tijdens de uitwisseling tussen Accuria en uw computer.

Onze loonmotor wordt continu ondersteund door gespecialiseerde informatici van Sodeco, een bedrijf dat een vernieuwende rol speelt in de ontwikkeling van professionele loonsoftware.

website by Starring Jane